Digitale toegankelijkheid

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen. Niet alleen bijvoorbeeld gebouwen en het openbaar vervoer, maar ook overheidswebsites.
Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor alle overheidsinstanties.

Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen. Denk daarbij aan mensen die blind of slechtziend zijn of kleurenblind; doof of slechthorend; motorisch beperkt of zwakbegaafd; autistisch; laaggeletterd. En deze groep groeit. Het aantal ouderen groeit, er komen meer migranten die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.

Is je website toegankelijk?
De eisen voor digitale toegankelijkheid komen voort uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1.
Deze standaard is opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C) en wordt regelmatig bijgewerkt.

Een website is digitoegankelijk als deze voor iedereen waarneembaar, bedienbaar en begrijpelijk is.
Inhoud en techniek moeten hierbij op elkaar aansluiten.

Neem voor meer informatie over Digitale toegankelijkheid contact op met Jeroen Nienhuis, hij vertelt je graag meer!
jeroen@hpu.nl - 0314 365008