Nieuwe privacywet voor heel Europa!

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. Als organisatie krijgt u dan meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu - op uw verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Dat vergt een gedegen voorbereiding. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) helpt u graag op weg. Onder meer met de interactieve AVG-regelhulp en het AVG 10-stappenplan.

De AVG-regelhulp
Om u te helpen bij de voorbereiding op de AVG, heeft de AP de interactieve tool 'de AVG-regelhulp' ontwikkeld. Als u de vragen uit de regelhulp beantwoordt, krijgt u een praktisch advies op maat over waar u nog aan moet werken om goed voorbereid te zijn op de AVG. De AVG-regelhulp is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het AVG-10 stappenplan
Met het AVG-10 stappenplan krijgt u snel overzicht op een aantal belangrijke AVG-thema's waar u zich op moet voorbereiden.

Een van de zaken die wij samen met u moeten hebben, is een overeenkomst tussen u en HPU internet services waarbij wij toestemming krijgen om gegevens namens u te verwerken. Om volgens de AVG gebruik te kunnen maken van uw website moet deze overeenkomst getekend worden.

Wij hebben een overeenkomst opgesteld die specifiek voor u als is afgestemd, zodat u deze moeite niet meer hoeven te nemen. Daarbij dienen voor de website de nodige aanpassingen doorgevoerd te worden om te voldoen aan de AVG wetgeving, oa:

Privacy- en cookieverklaring, Disclaimer, Contact- informatieformulier, akkoord op Privacy- en cookieverklaring en een *SSL certificaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper Bouman, hij helpt u graag verder bij het implementeren van de AVG.
jasper@hpu.nl - 0314 365008.