Duidelijkheid & transparantie

overzichtelijke raamovereenkomst

Met onze raamovereenkomst bieden wij duidelijkheid en transparantie. Geen wirwar van (standaard)contracten, voorwaarden en andere documenten waarvan niet duidelijk is wat nu wanneer van toepassing is.

In plaats daarvan hanteren wij als basis een overzichtelijke raamovereenkomst met algemene afspraken over de wijze van samenwerken. Onder de raamovereenkomst zullen vervolgens alle andere overeenkomsten worden gebracht waarin afspraken zijn opgenomen over onze dienstverlening specifiek voor u.

Maatwerk die daadwerkelijk past bij de diensten.

Dit betekent dat wat wij overeenkomen echt op maat is en daadwerkelijk past bij de diensten die wij voor u verrichten zonder dat er sprake is van allerlei overbodige bepalingen. In onze raamovereenkomst wordt helder uiteengezet hoe de verhouding is tussen de raamovereenkomst en (alle) andere overeenkomsten die worden gesloten. Via onze raamovereenkomst wordt u daarnaast beschermd door de inkoopvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en inbegrepen is een bewerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kijk op: www.slingeland.nl

Jeroen Nienhuis is adviseur van het Slingeland ziekenhuis en vertelt je graag meer!
jeroen@hpu.nl - 0314 365008