IG&D Doetinchem

Bedrijvig Doetinchem

IG&D komt op voor de belangen van haar bijna 275 leden. Vanuit die rol voeren ze de dialoog met overheid en politiek en nemen ze deel aan diverse overlegorganen op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau.

Platform voor de vanzelfsprekende samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs

Voorbeelden daarvan zijn het Economisch Overleg Doetinchem en Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA). IG&D is bovendien lokaal partner van MKB Nederland.

Binnen de 7 portefeuilles van IG&D, werken ze voor en met de leden samen met anderen uit verschillende werkvelden aan een optimaal economisch klimaat in Doetinchem. IG&D fungeert als platform voor de vanzelfsprekende samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs.

IG&D gelooft in de kracht van persoonlijk contact. De goedbezochte ledenbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken zijn sinds jaar en dag de ideale plek voor het leggen van nuttige contacten. Door elkaar te ontmoeten, in elkaar te investeren en - vaak verrassende - samenwerkingen te zoeken, kunnen ze elkaar en onze regio economisch en sociaal versterken.

Kijk op: www.igddoetinchem.nl

Jeroen Nienhuis is adviseur van IG&D Doetinchem en vertelt je graag meer!
jeroen@hpu.nl - 0314 365008