Bedrijven Kring Bronckhorst

De BKB behartigt de belangen van de bedrijven in de sectoren industrie, groothandel en dienstverlening in de gemeente Bronckhorst en is de erkende gesprekspartner voor de lokale en regionale overheden. Via themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en ledenvergaderingen worden de onderlinge contacten van de leden onderhouden.

Het bevorderen van regelmatige contacten tussen de directies en andere leidinggevende functionarissen van de leden.

HPU heeft in nauwe samenwerking een platform ontwikkeld waarbij leden op een interactieve manier kunnen communiceren.

Kijk op: bkbronckhorst.nl